==================================================================================================
Teze finalizate (conducator doctorat Prof. Radu DOGARU):
Graduated doctoral students (supervisor Prof. Radu DOGARU)

Sept. 2018
Mihai Ionut BUCURICA -  Modelarea propagării și recunoașterea semnalelor sonore cu metode de inspirație naturală (f. bine)
                            (Engl.) Sound signal recognition and propagation modeling using natural computing

Sept. 2015
Raluca BOIA -  Sisteme antrenabile pentru recunoasterea obiectelor in imagini (f.bine)
                          (Engl:) Trainable systems for object recognition in images

Valentin STOICA  -   Tehnici pentru eficientizarea modelarii si simularii sistemelor celular neliniare prin utilizarea procesoarelor grafice  (bine)
                                   (Engl: ) Methods for improving efficiency of modelling and simulation of cellular noblinear networks using GPU's
Ioana DUMITRACHE -    Metode de inspiraţie naturală in analiza imaginilor, cu aplicatii in diagnoza dermatoscopica  (bine, cum laudae)
                                           (Engl:)  Natural computing methods for image processing with application in dermatoscopy
Catalin MITREA -   Tehnici de clasificare dupa continut cu aplicatii in sistemele de supraveghere video  (f.bine)
                                  (Engl:) Content based classification methods applied in video surveillance systems

Iulie 2013,
Ionut MIRONICA - Tehnici Inteligente pentru analiza si clasificarea colectiilor de baze de date multimedia (excelent)
                                 (Engl.) Computational intelligence methods for analyzing and classification in multimedia databases

===================================================================================================