Neuroinformatica Aplicata

Masterat IISC, EIA, si TAID, Anul II, Sem. I

Facultatea ETTI

2016 - 2017

                                                                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orar
:       
Saptamana care a incepe pe 3 octombrie 2016 este saptamana 1

                   Curs+seminar (consultatii tema de casa ): 17-19:30  fara pauza - IISC+EIA+(TAID) 
                   (sala va fi anuntata la orarul ETTI);

                  

                   Laborator (=prezentare materiale suport in vederea pregatirii temei de casa)  in sala B125B dupa cum urmeaza:

                                     
                    Marti 19:40-21:20 B125B  fara pauza:  impar IISC / par EIA  (saptamanile 3 - 11): EIA+IISC; 
                    Joi 20-21:40 B125  fara pauza: par (TAID): Obs. recomand totusi studentilor de la TAID sa vina
in zilele de marti cu grupele de la IISC (max 10 studenti) respectiv EIA (max 5 studenti).  

                    (programele din laborator se vor discuta si in cadrul sedintelor de curs)

                    (numai la EIA+IISC) (seminar / consultatii in sprijinul temelor de casa - si in sala B232 marti pe durata lab.,  puteti trimite intrebari si prin e-mail):

                 
Titular prof. Radu Dogaru
Evaluare: 70% activitate pe parcurs (tema de casa care trebuie sa se bazeze pe materuialul din laborator si participare la activitati )
                  30% test grila in sesiune (test de cunostinte)


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Desfasurator si resurse curs/aplicatii  (aici se gasesc informatiile la zi cu privire la cele discutate la curs / aplicatii inclusiv resurse)
Material parolat (este numai pentru uzul dvs.)- parola se va comunica la curs/aplicatii

In cadrul orelor de aplicatii se vor prezenta o serie de programe care implementeaza diferite modele neuroinformatice.

Dezvoltari ale acestor aplicatii se vor constitui in temele dvs. de casa.  Doua saptamani
consecutive (impar,par) se va discuta aceeasi tematica. Tema de casa trebuie sa includa
elemente din cel putin o lucrare de laborator - nota la laborator fiind inclusa in nota (70p max)
alocata temei de casa.

Prezentarea si evaluarea  temelor de casa este de dorit sa se faca
inainte de intrarea in sesiune (predarea raportului prin e-mail, pentru discutii pe marginea
rezultatelor, in ultimele 3 saptamani din semestru, in cadrul sedintelor de aplicatii (seminar, lab.) .

Consultatii si discutii pe marginea temelor de casa se vor efectua in cadrul sedintelor de seminar.


Tema de casa presupune parcurgerea etapelor specifice implementarii unei aplicatii
neuroinformatice si anume:

    - pregatirea bazelor de date si a extractoarelor de trasaturi pentru aplicatia specifica
    - evaluarea performantelor pe baza de date si eventual rafinarea acestora
    - implementarea a cel putin 2 algoritmi neurali (se vor folosi programe din setul disponibil la laborator
     sau implementari proprii) cu indicarea arhitecturii optimale asa cum rezulta din experimente.
     Acolo unde se folosesc module software din domeniul public sursa acestora trebuie citata.

    - analiza posibilitatilor de implementare: software,  hardware  (microcontroller , FPGA, GPU, etc.)

Redactarea referatului se va face dupa stadardele de redactare specifice unei lucrari stiintifice
(descrise aici ).

Criterii in evaluarea referatului la tema de casa:
max. 20p. incadrarea in tematica
        10p. existenta unui raport scris
        20p. claritatea si corectitudinea redactarii materialului
        10p. existenta unor anexe care sa contina instrumentele software utilizate
        10p. experimente proprii cu concluziile necesare

 

Obiectivele cursului:
 

O serie de aplicatii cu relevanta in robotica, automatizari si control industrial impun solutii pentru recunoasterea si clasificarea semnalelor sau imaginilor. Toate acestea in conditiile unor implementari specifice (hardware, microcontroller) avand ca scop costuri reduse de fabricatie si un consum redus de energie impus de portabilitate. Sisteme neuroinformatice precum retelele neuronale artificiale, retele celulare neurale si alte solutii de inspiratie bilogica reprezinta o solutie optima pentru cerintele de mai sus. Tematica cursului se inscrie in directiile efervescente de cercetare stiintifica, avand implicatii si aplicatii dintre cele mai diverse, toate legate de modelarea neliniara cu sisteme de inspiratie neuronala.

Cursul prezinta elemente avansate de neuroinformatica dintr-o perspectiva aplicativa, cu accentuarea aspectelor specifice ale analizei, sintezei si evaluarii performantelor unui astfel de sistem.