Tehnici Avansate de Programare in Modelare si Simulare

Masterat IISC, Anul I, Sem. I

Facultatea ETTI

2019 - 2020

                                                                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizare / orar
:       
Saptamana care incepe pe 23 sept. 2019 este saptamana 1
Activitatile disciplinei se desfasoara in zilele de JOI:
Curs 17:30-19 (fara pauza)
Aplicatii 19:20-21:10 (fara pauza)
Sala B223A
Mai multe detalii privind organizarea in sectiunea parolata
                 

Titular:  prof. Radu Dogaru
Aplicatii prof. Radu Dogaru si Ioana Dogaru
Evaluare: 70% activitate pe parcurs (tema de casa - detalii in sectiunea parolata)
                  30% test grila in sesiune (test de cunostinte)


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Desfasurator si resurse curs/aplicatii  (aici se gasesc informatiile la zi cu privire la cele discutate la curs / aplicatii inclusiv resurse)
Material parolat (este numai pentru uzul dvs.)- parola se va comunica la curs/aplicatii
Accesul la zona parolata presupune acceptul dvs. de a folosi materialele NUMAI pentru pregatirea in cadrul programului de masterat IISC.
Este interzisa redistribuirea sau utilizarea lor in alte scopuri.


Obiectivele si o prezentare sintetica a cursului: