Inginerie Software (IS)

CTI, Anul IVA

Facultatea ETTI

2019 - 2020ultima actualizare: 22-09-2019


Pagina curs/aplicatii  ( aici se gasesc informatiile la zi cu privire la cele discutate la curs / aplicatii inclusiv resurse)
  acces parolat - detalii la orele de curs/aplicatii )         

Curs: Marti  13-15 sala B312

Aplicatii:  sala B234 conform orarului ETTI  


La finalul fiecarei lucrari se va da un test scris de 5-10'  (max 7 puncte) ==> total nota lab. 40 puncte

Se admit recuperari, motivate, numai in perioada de 2 saptamani aferenta unei lucrari.
In cazuri exceptionale se mai pot face recuperari in saptamanile 13,14.
 
Nu se admit recuperari la mai mult de 2 lucrari de laborator;
Promovarea presupune obtinerea a minim 20 puncte laborator (deci participarea la cel putin 3 lucrari).

Program recuperari laborator in saptamanile 13, 14 - Se va anunta
In sesiunea de recuperari nu se va mai preda teoria lucrarii (sunteti rugati sa o cititi in
avans si sa parcurgeti singuri lucrarea folosind kitul de laborator disponibil pe site),

Pentru cei cu diferente / echivalari etc: voi echivala nota lab. numai la cei care ma anunta la inceputul semestrului.
               

Evaluare:

             Laborator -  40 puncte
            Teorie 60 puncte = (40 +20)  se obtin in urma a 2  verificari pe parcurs (datele exacte le vom anunta dupa ce incepe semestrul

Atentie: Nu se permit recuperari ale verificarilor pe parcurs - prin urmare incercati sa participati la ele
atunci cand sunt programate !


Titular:  prof. dr. ing.  Radu Dogaru   contact:   radu_d at  ieee.org 
Aplicatii drd. ing. Catalin Sandu, contact:  catalin_sandu81 at yahoo.com


Detalii si resurse - in pagina desfasurator