Software Pentru Aparatura Medicala

Anul II-B, Facultatea FIM

2017-2018

 

Materiale curs/laborator : Desfasurarea cursului/laboratorului (note de curs si platforme laborator):


Laborator :  Situatie Laborator 2018Titular cursIoana Dogaru
contact:  int. 4685,  ioana_d70 at yahoo.com

 

Modul de notare:

- aprecierea activitatii la laborator: 40 puncte
- Verificare pe parcurs - 10 puncte

- examen: 50 puncte.