Sisteme Reconfigurabile de Calcul (SRC)

Anul IVB

Facultatea ETTI Bucuresti

2017-2018


Masterat 2018 recomandari continuare masterat (admitere iulie 2018)
prezentare masterat IISC


Resurse Curs si Laborator SRC:  Desfasurarea cursului si note de curs

Actualizare Situatie Laborator : Laborator (si Curs)


Evaluare (curs)
                      
Teorie: 60 puncte (2 verificari)


Prima verificare: saptamana a VII-a la curs
ora 13-13.40 grupele 1 si 2
ora 13.50-14.30 grupele 3 si 4
Tematica: generalitati: arhitecturi, flux de proiectare, VHDL, Verilog
----------------------------------------
Verificarea II: saptamana 11 la curs
ora 13-13.20 grupele 1 si 2
ora 13.30 - 13.50 grupele 3 si 4
Tematica; procesoare software in FPGA, atacuri in embedded systems, metode de prevenire


LABORATOR: 

Aplicatii: sala B125B distributa pe semigrupe conform orarului an IVB de pe situl ETTI 
La finalul fiecarei lucrari se va da un test scris de 10'
Admiterea la examen presupune obtinerea a minim 20 puncte laborator.

Evaluare (laborator)
6 puncte / test (sedinta laborator) => total 40 puncte laborator (4 puncte din oficiu). Admiterea la examen presupune obtinerea a minim 20 puncte laborator
                Bibliografie:
[1] Note de curs si platforme de laborator disponibile in sectiunea "Desfasurarea cursului si note de curs"
[2] I. Dogaru, R. Dogaru - Sisteme Reconfigurabile de Calcul - Lucrari Practice, Editura Printech 2009

Detalii curs/aplicatii

Titular curs si aplicatii: Ioana Dogaru
contact:  interior 4685, ioana_d70 at yahoo.com