TEHNOLOGII DE PROGRAMARE INTERNET (TPI)

Anul IV-B, Facultatea ETTI

2019-2020

 

Resurse Curs si Laborator: Desfasurarea cursului si note de curs:

Lista teme: Teme practice 

Tabel cu alegerea temelor


Situatie Laborator si Curs :


Verificare I - saptamana 10 (26 noiembrie) - Python, HTML+CSS+JS, PHP
primele doua grupe: 11-11.40
urmatoarele doua grupe: 12-12.40Verificare II - saptamana 13  - Java + Java Server Pages
primele doua grupe: 11-11.30
urmatoarele doua grupe: 11.30-12.00contact: ioana_d70 at yahoo.com

Bibliografie:

Note de curs si platforme de laborator disponibile la sectiunea "Desfasurarea cursului si note de curs"

 

Cunoştinte anterioare necesare: Programarea Calculatoarelor, Structuri de Date si Algoritmi, Programarea Obiect-Orientata

 

Modul de notare:

- aprecierea activitatii la laborator: 40 puncte (20 pe parcurs + 20 tema de casa)
- Verificari pe parcurs - 60 puncte


Conditii de promovare:

- obtinerea a minim 50% din punctajul de la laborator (20 puncte)

- obtinerea a minim 50% din punctajul total (50 puncte)