In atentia celor care nu au urmarit din timp sa isi aleaga o tema/indrumator 
pana in prezent (sesiunea din sem. 1):

Recomandare:
- sa ia legatura cu indrumatorii de la diploma si in masura in care dansii
accepta sa le fie indrumator la masterat sa defineasca o directie de
continuare a temei de la diploma cu urmarirea fluxului de cercetare descris mai jos.
- sa ia legatura (in functie de specificul temei pe care doreste sa o dezvolte) cu
colgi din lista de mai jos "orientare" precizandu-le ca sunt in intarziere.
In ambele cazuri rog sa nu se astepte sa primeasca tema imediat si sa
accepte ca vor finaliza activitatile de cercetare in sesiunea de refaceri din
septembrie !
Temele trebuie sa fie in profilul "ingineria informatiei si sisteme de calcul", deci
cu accent pe algoritmi si tehnici de ingineria informatiei implementati in diferite
platforme HW. (teme avand ca subiect dispozitive electronice, fizica, etc. pot
fi luate in considerare numai daca sunt focalizate pe tehnici de ingineria
informatiei care sunt aplicate in utilizarea / proiectarea acelor sisteme fizice, electonice, optice etc.)


===========  Fluxul de cercetare la masteratul IISC ==== 
consultatii si discutii suplimentare IN TIMPUL SEMESTRULUI prin
e-mail la coordonatorul de master sau conform orarului la disciplina "Proiect cercetare"

Orientare privind alegerea temelor de cercetare 

O tema de cercetare convenita cu un indrumator se finalizeaza cu proiectul de disertatie
dupa ce s-au parcurs etapele corespunzand semestrelor astfel:
Sem. 1 (An 1) Documentare si sinteza obiectivelor urmarite in cercetare
Sem. 2 (An 1) Elaborarea unor metode si instrumente de lucru pentru materializarea obiectivelor

Nota: nepromovarea la cel putin una dintre activitatile de cercetare atrage repetarea anului I
(conform Regulamentului)

Sem, 3 (An 2) Derularea experimentelor, integrarea si compararea rezulatelor, publicarea rezultatelor
(de ex. sesiunea de comunicari studentesti - l ainceputul lunii mai a anului curent)
Sem. 4 (An2) Sinteza rezultatelor semnificative, publicare, inclusiv pregatirea lucrarii de disertatie.

Nu se admite decat in cazuri exceptionale (cerere la coordonatorul de masterat) schimbarea indrumatorului / temei
(pentru a permite valorificarea corecta a rezultatelor etapelor intermediare). 
 
Orientativ din anii anteriori Teme cercetare  (admisi 2011) ;  Teme cercetare  (admisi 2010)
Alte considerente privind derularea programului de cercetare si calendarul fiecarui semestru aici

INDRUMARE IN CERCETARE (disciplina "proiect cercetare - sem I = documentare, sem II = cercetare/dezvoltare, sem III integrare)
Rolul acestei discipline, prin sedinte de seminar/consultatii, este acela de a discuta metodica cercetarii de la alegerea temei si documentare pana la eelaboarea lucrarii de disertatie
Nota (obligatorie la aceasta disciplina) va fi acordata in fiecare semestru pe baza evaluarii raportului semestrial de cercetare din perspectiva respectarii cerintelor specifice.
Deci nu puteti avea nota la "proiect cercetare" in lipsa raportului de cercetare.
pagina web a disciplinei.

EVALUARI - SEMESTRIALE si DISERTATIE
Procedura Evaluare rezultate cercetare  


Desfasurarea cercetarii la programul de master IISC
(aplicabil incepand cu anul universitar 2011-2012)
Raportul de cercetare se va elabora de catre student sub indrumarea c.t.c. avand in vedere regulile generale discutate in sedintele de la disciplina "Proiect cercetare" si cerintele specifice temei dupa cum stabileste coordonatorul temei de cercetare. Un exemplar in format PDF se va transmite prin e-mail la finalul fiecarui semestru (de regula cu cel putin 2 zile inainte de inceperea sesiunii) urmatoarelor persoane:
c.t.c. = coordonatorul temei de cercetare 
r.m. = responsabilului programului de masterat IISC cate este si t.c. -
tutor problematica generala (disciplina "proiect cercetare") (radu_d@ieee.org)