Prof. Dr. Ing. Radu DOGARU, activeaza la Catedra de Electronica Aplicata si Ingineria Informatiei
Din 2007 este acrediat pentru conducere doctorat in domeniul Inginerie Electronica si Telecomunicatii.
La aceeasi catedra preda cursuri (licenta, master, doctorat) in domeniul Sistemelor Inteligente (Retele Neurale si Sisteme cu Logica "Fuzzy", Inteligenta Computationala, Neuroinformatica, Sisteme de Calcul Celular).
De asemenea preda cursul de Biodinamica Neliniara
la Departamentului de Bioinginerie si Biotehnologie (UPB) in cadrul unui program de masterat.
In perioada 1 martie, 31 august 2008  efectueaza un stagiu de Profesor Invitat la Chonbuk National University (Coreea de Sud)
 Cu sprijinul fundatiei VW Stiftung, printr-un program de cooperare cu Universitatea Tehnica din Darmstadt (2002-2004, colectivul condus de Prof. Manfred Glesner), in calitate de co-director din partea UPB a infiintat laboratorul de cercetare "Sisteme de Calcul de Inpiratie Naturala" 
  Burse de cercetare: A.v. Humboldt  (Germania, 2005), VW Stiftung  (Germania, 2002),  Fulbright  (SUA, 1996), TEMPUS (in cadrul unei scoli postuniversitare de proiectare VLSI,  1994 Franta).
  Este autorul monografiilor cu distributie internationala:
"Universality and Emergent Computation in Cellular Neural Networks" (World Scientific, 2003),
"Systematic Design for Emergence in Cellular Nonlinear Networks" (Springer, 2008)
 si al altor 5 carti publicate la edituri din Romania. A publicat peste 80 de articole, comunicari stiintiifice, carti si rapoarte de cercetare, dintre care cel putin 15 sunt publicatii in reviste cotate ISI.
    In 1997 i s-a decernat Premiul Academiei Romane  (in colectiv) pentru lucrari in domeniul inteligentei computationale.
    Intre 1996-1998 a fost bursier Fulbright la University of California at Berkeley (SUA) colaborand la mai multe contracte de cercetare in domeniul Retelelor Celulare Neuronale (sisteme artificiale de inspiratie biologica cu aplicatii in domeniul senzorilor inteligenti de mare viteza), in cadrul laboratorului de Electronica Neliniara condus de reputatul Prof. Leon O. Chua.  A fost invitat la Berkeley si in perioada 1999-2000, colaborand la un contract de cercetare in domniul nanotehnologiilor.         Din februarie 2004 este membru in Senatul UPB si in Consiliul Profesoral al Facultatii de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei. 
   Pagina web personala: http://atm.neuro.pub.ro/radu_d/