Instrucţiuni de accesare a conturilor personale de student în platforma Easy-Learning

 

Pentru accesarea individuală a platformei, au fost create conturi personale de utilizator pentru toţi studenţii activi în anul universitar curent. Formatul general al numelui de utilizator (user) este iniţiala prenumelui (sau iniţialele prenumelor, acolo unde există două sau mai multe), urmată (urmate) de numele de familie (totul fără diacritice). De exemplu: Ionescu Ionel Ionuţ are user-ul iiionescu. Excepţie fac cazurile în care acest format conduce la nume de utilizatori identice pentru studenţi diferiţi. Datele de acces în cont vor fi comunicate individual, prin email, cu rugămintea ca titularii conturilor cu probleme de acces să anunţe în cel mai scurt timp dacă întâmpină dificultăţi.

 

Un mesaj automat generat în platforma Easy-Learning este transmis tuturor utilizatorilor la adresele de email personale care au fost folosite pentru crearea conturilor, în acest mesaj (la care nu se dă reply) fiind conţinute datele de autentificare: numele de utilizator şi parola iniţială. Se recomandă ca după prima accesare a platformei (cu parola iniţială) utilizatorii să îşi modifice parola iniţială şireţină/noteze parola pentru accesările ulterioare.

 

Sunt creaţi user-i pentru toţi studenţii activi din lista grupelor de pe site-ul facultăţii. Este posibil ca unii studenţi care refac anul universitar să nu aibă deocamdată conturi create. De asemenea, este posibil să nu se fi creat user-i pentru studenţii care au echivalări de note în catalog la disciplinele listate în platformă. Toţi studenţii sunt rugaţi să semnaleze în cel mai scurt timp dacă lipsesc user-i sau dacă apar probleme la logare (cu numele de utilizator şi parola iniţială), după care fiecare student este rugat să intre în contul personal şi să urmărească postările din platformă de la disciplina respectivă (în funcţie de caz): anunţuri (care vor fi actualizate periodic), laboratoare, teme de casă şi/sau teme de proiect.

 

Instrucţiuni de înscriere şi de predare/upload fişiere pentru temele de casă* şi temele de proiect** în platforma Easy-Learning

 

Instrucţiunile specifice privind înscrierea, desfăşurarea, rezolvarea, predarea şi evaluarea temelor de casă/de proiect sunt postate în cadrul fiecărui grup de teme în parte.

 

Înscrierea la o temă de casă/de proiect se face exclusiv în platforma Easy-Learning, prin accesarea conturilor individuale de student (pentru studenţii înregistraţi la disciplina respectivă) şi prin alegerea (bifarea în platformă) a unei teme afişate/libere din cadrul grupurilor de teme disponibile. Operaţia de înscriere se realizează pe pagina disciplinei, la grupuri de teme de casă/de proiect, unde sunt afişate listele de teme disponibile: Meniu - Discipline - Grupuri de teme de casă/de proiect pentru disciplina respectivă. Temele pot fi individuale sau pe echipe, în funcţie de specificaţiile disciplinei şi grupului aferent. În platformă, pentru toate temele active de la disciplinele care au prevăzute aceste componente ale activităţii, sunt afişate instrucţiuni pentru înscriere (inclusiv termenul limită de înscriere). De obicei, perioada de înscriere începe în cea de-a doua săptămână a semestrului şi durează două săptămâni. Atenţie! Este obligatorie înscrierea la o temă pe durata intervalului activ de înscriere, a cărui dată limită este precizată pentru fiecare grup de teme în parte. După expirarea datei limită, opţiunea de înscriere este dezactivată automat în platformă. Nu se admit înscrieri prin email.

 

Predarea temei se face exclusiv în format electronic, în platforma Easy-Learning, din conturile individuale în care s-a realizat operaţia de înscriere. La predare, funcţionalitatea de upload a temei de casă/de proiect permite ca un utilizator autentificat în contul său personal să încarce un fişier sub formă de arhivă. Aceasta trebuie să fie în format ZIP şi să aibă dimensiunea maximă de 1 GB. Înainte de arhivare, fişierul cu tema fiecărui student va fi denumit conform formatului: Titlu temă - nume prenume grupă (de exemplu: Imprimate 3D - Ionescu Ionel 442A). Formularul de încărcare a arhivei se găseşte pe pagina în care sunt afişate detaliile temei alese: Meniu - Discipline - Grupuri de teme de casă/de proiect pentru disciplina respectivă. Odată încărcată, arhiva nu mai poate fi înlocuită. Ca urmare, este important ca aceasta să fie încărcată în formă finală. În platformă, pentru toate temele active de la disciplinele care au prevăzute aceste componente ale activităţii, sunt afişate instrucţiuni pentru predare (inclusiv termenul limită de predare) Atenţie! Este obligatorie predarea unei teme înainte de dată limită precizată pentru fiecare grup de teme în parte. După expirarea datei limită, opţiunea de predare este dezactivată automat în platformă (nu se mai poate realiza operaţia de upload/încărcare de arhive). Nu se acceptă predări de teme prin email.

 

*/** - se referă doar la disciplinele care au prevăzute aceste tipuri de activităţi (teme de casă şi/sau teme de proiect), inclusiv disciplinele Proiect 2 şi Proiect 3.