Instrucţiuni de accesare a conturilor personale de student în platforma Easy-Learning

 

Pentru accesarea individuală a platformei, au fost create conturi personale de utilizator pentru toţi studenţii activi în anul universitar curent. Formatul general al numelui de utilizator (user) și al parolei inițiale (identice cu user) este iniţiala prenumelui (sau iniţialele prenumelor, acolo unde există două sau mai multe), urmată (urmate) de numele de familie (totul fără diacritice). De exemplu: Ionescu Daniel George are user-ul dgionescu. Excepţie fac cazurile în care acest format conduce la nume de utilizatori identice pentru studenţi diferiţi sau cazurile în care lungimea user-ului și parolei astfel create este mai mică de 6 caractere, caz în care s-a folosit după inițiala (inițialele) studentului și inițiala tatălui (o singurâ literă). De exemplu, Ene A. Florin Marcel are user-ul fmaene.

Atenție! Datele de acces în cont vor fi verificate individual de câtre studenți, cu rugămintea ca titularii conturilor cu probleme de acces să anunţe în cel mai scurt timp, prin email, dacă întâmpină dificultăţi (de exemplu, dacă lipsesc user-i sau dacă apar probleme la logare, cu numele de utilizator şi parola iniţială, generate conform formatului prezentat mai sus).

Important! Se recomandă ca după prima accesare a platformei (cu parola iniţială) utilizatorii să reţină/noteze parola pentru accesările ulterioare, în cazul în care parola iniţială va fi schimbată. Platforma nu dispune de opțiuni de recuperare a parolei.

 

Au fost creaţi user-i pentru toţi studenţii activi din lista grupelor de pe site-ul facultăţii. După atribuirea conturilor personale din platforma E-L 2.0, fiecare student este rugat să intre în contul alocat şi să urmărească ritmic postările din platformă de la disciplina respectivă (în funcţie de caz): anunţuri (care vor fi actualizate periodic), laboratoare, teme de casă şi/sau teme de proiect. Anunțurile pot fi vizualizate și fără operația de autentificare, printr-un clic pe butonul ”Vezi ultimele anunțuri” din pagina Home (Acasă) a platformei.

 

Instrucţiuni de înscriere şi de predare/upload fişiere pentru temele de casă* şi temele de proiect** în platforma Easy-Learning

 

Instrucţiunile specifice privind înscrierea, desfăşurarea, rezolvarea, predarea şi evaluarea temelor de casă/de proiect sunt postate în cadrul fiecărui grup de teme în parte.

 

Înscrierea la o temă de casă/de proiect se face exclusiv în platforma Easy-Learning, prin accesarea conturilor individuale de student (pentru studenţii înregistraţi la disciplina respectivă) şi prin alegerea (bifarea în platformă) a unei teme afişate/libere din cadrul grupurilor de teme disponibile. Operaţia de înscriere se realizează pe pagina disciplinei, la grupuri de teme de casă/de proiect, unde sunt afişate listele de teme disponibile: Meniu - Discipline - Grupuri de teme de casă/de proiect pentru disciplina respectivă. Temele pot fi individuale sau pe echipe, în funcţie de specificaţiile disciplinei şi grupului aferent. În platformă, pentru toate temele active de la disciplinele care au prevăzute aceste componente ale activităţii, sunt afişate instrucţiuni pentru înscriere (inclusiv termenul limită de înscriere). De obicei, perioada de înscriere începe în prima săptămână a semestrului şi durează două săptămâni.

Atenţie! Este obligatorie înscrierea la o temă pe durata intervalului activ de înscriere, a cărui dată limită este precizată pentru fiecare grup de teme în parte. După expirarea datei limită, opţiunea de înscriere este dezactivată automat în platformă. Nu se admit înscrieri prin email.

Important! În intervalul de înscriere, cât timp temele sunt active pentru alocare, orice modificare de opţiune este posibilă. Un student poate renunţa la o temă deja bifată în platformă (prin opţiunea de ştergere) şi se poate înscrie la o alta, dintre cele rămase disponibile în acel moment. Situaţia finală a repartizării temelor se va considera ca fiind cea din momentul în care se încheie perioada de înscrieri.

 

Predarea temei se face exclusiv în format electronic, în platforma Easy-Learning, din conturile individuale în care s-a realizat operaţia de înscriere. La predare, funcţionalitatea de upload a temei de casă/de proiect permite ca un utilizator autentificat în contul său personal să încarce un fişier sub formă de arhivă. Aceasta trebuie să fie în format ZIP şi să aibă dimensiunea maximă de 1 GB. Înainte de arhivare, fişierul cu tema fiecărui student va fi denumit conform formatului: Titlu temă - nume prenume grupă (de exemplu: Imprimate 3D - Ionescu Ionel 442A). Formularul de încărcare a arhivei se găseşte pe pagina în care sunt afişate detaliile temei alese: Meniu - Discipline - Grupuri de teme de casă/de proiect pentru disciplina respectivă. Odată încărcată, arhiva nu mai poate fi înlocuită. Ca urmare, este important ca aceasta să fie încărcată în formă finală. În platformă, pentru toate temele active de la disciplinele care au prevăzute aceste componente ale activităţii, sunt afişate instrucţiuni pentru predare (inclusiv termenul limită de predare) Atenţie! Este obligatorie predarea unei teme înainte de dată limită precizată pentru fiecare grup de teme în parte. După expirarea datei limită, opţiunea de predare este dezactivată automat în platformă (nu se mai poate realiza operaţia de upload/încărcare de arhive). Nu se acceptă predări de teme prin email.

 

*/** - se referă doar la disciplinele care au prevăzute aceste tipuri de activităţi (teme de casă şi/sau teme de proiect), inclusiv disciplina Proiect 3.