Fisa disciplinei Proiect 3

IVA CTI-INF / IVF ELA-ENG

 

Rezultate Proiect 3 IVAF 2017-2018

Rezultate Proiect 3 IVA 2016-2017

Rezultate Proiect 3 IVF 2016-2017

 

Instrucţiuni înscriere Proiect 3 IVA si IVF 2017-2018

 

În noua versiune a platformei Easy-Learning (http://easy-learning.neuro.pub.ro) vor fi postate la începutul semestrului temele la alegere de Proiect 3 pentru anul IVA (grupele 441A, 442A, 443A, 444A) şi IVF (grupa 441F). Temele sunt individuale, o temă poate fi alocată o singură dată, iar înscrierea se va face online, direct în platformă, într-un interval de înscriere de două săptămâni. Există două grupuri de teme la anul IVA, cel de PBD (coordonator Valentin Pupezescu) şi cel de EP (coordonator Radu Rădescu), precum şi un singur grup de teme la anul IVF (ASC / Radu Rădescu). La anul IVA, se poate alege o temă din oricare dintre cele două grupuri de teme disponibile, indiferent de grupa din care face parte studentul, dar opţiunea este unică pe student. În intervalul de înscriere, un student poate renunţa la o temă deja bifată (prin opţiunea de ştergere) şi se poate înscrie la o alta, dintre cele rămase disponibile în acel moment. Situaţia finală a repartizării temelor se va considera ca fiind cea din momentul în care expiră perioada de înscrieri.

 

Pentru accesarea individuală a platformei, se vor folosi conturile. Pentru anul IVA, conturile de utilizator sunt aceleaşi care au fost create în anul universitar trecut, pentru disciplinele ASC şi Proiect 2 (de la fostul an IIIA). Pentru anul IVF, conturile de utilizator vor fi create folosind adresele de email personale ale studenţilor, datele de identificare ale conturilor (numele de utilizator şi parola iniţială) urmând a fi transmise prin email, printr-un mesaj automat generat de platforma Easy-Learning. Toţi studenţii din anii IVA şi IVF sunt rugaţi să semnaleze în cel mai scurt timp dacă lipsesc user-i sau dacă apar probleme la logare, după care fiecare student este rugat să-şi acceseze contul personal şi apoi să îşi aleagă o temă din listele grupurilor de teme opţionale pentru Proiect 3, în intervalul valabil de înscriere. Va fi disponibil un număr total de 100 de teme (câte 50 în fiecare grup) la anul IVA şi 30 de teme la anul IVF.

 

Instrucţiuni predare şi susţinere Proiect 3 IVA şi IVF

 

Arhivele ZIP cu documentele redactate pentru predare se încarcă în prealabil în platforma Easy-Learning (nu mai târziu de data limită pentru upload arhive), din conturile personale ale fiecărui student înscris la Proiect 3.

Atenţie, documentele NU se trimit prin email.

Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile din pagina de Proiect 3 IVA şi IVF din platforma Easy-Learning.

 

Pentru grupul de teme Valentin Pupezescu an IVA, adresarea se face direct coordonatorului: vpupezescu [at] yahoo.com