TEME LICENȚĂ 2019-2020

  

1. Glastră inteligentă cu funcţii automate de Óntreţinere pe bază de senzori controlaţi prin microcontroler

Mihai Marinescu, 441A

 

2. Jocuri educaționale 2D folosind Unity Engine

Teodora-Larisa Virschi, 441A

 

3. Securizarea aplicaţiei de gestiune arheologică RM360

Florin-Alin Iorga, 442A

 

4. Interpretarea rezultatelor Ón platforma de gestiune online pentru formularele anuale de evaluare ETTI

Ionuţ-Viorel Lascu, 443A

 

5. Aplicație mobilă de tip e-environment pentru determinarea traseului optim de alergare

Mihai-Florin Neacșu, 444A

 

6. Aplicaţie Ón platforma mobilă Android de gestiune generică a unei colecţii

Alexandru-Mihai Ţundrea, 445A

 

7. Aplicaţie de gestionare a colecţiilor de vinyluri

Alexandru Sălăjan, 445A

 

Lista este Ónchisă

 

 

TEME DISERTAȚIE 2019-2020

 

1. Aspecte specifice ale editării şi compresiei video Ón aplicaţii multimedia actuale

Mihail Cristian Stancana, master II-IISC

 

2. Platformă e-business de analiză şi management a activităţilor globale, fluxurilor şi proceselor de business ale unei companii

Nicolae Alexandru Trifu, master II-IISC

 

3. Platformă e-health de monitorizare şi gestionare complexă a pacienţilor dintr-un sistem de sănătate integrat

Theodor Eduard Petrescu, master II-IISC

 

4. Proiectarea interfeţei Ón aplicaţia de gestiune arheologică RM360 folosind tehnologii web

Maria Adina Crai, master II-IISC

 

5. Conceperea şi implementarea unei soluţii multimedia pentru o aplicaţie web de tip e-tourism

Oana Viorica Mardare, master II-IISC

 

6. Unelte de analiză a securității fișierelor MS Office pe baza codului macro VBA

Mălina-Andreea Roșu, master II-IISC

 

7. Platformă e-work de creare automată și management inteligent al task-urilor Ón aplicații colaborative

Raluca Mănoiu, master II-IISC

 

8. Soluţii de integrare a hărţilor geo-spaţiale de tip multi-layer Óntr-un sistem de gestionare a patrimoniului cultural material

Cristina-Mihaela Tudor, master II-IISC

 

9. Aplicarea transformatei cosinus discrete tridimensionale (3D-DCT) Ón compresia video

Birkan Ismail, master II-TAID

 

Lista este Ónchisă