=========== Laboratorul Natural Computing == admitere doctorat ======
Nota: Pentru admiterea 2020 nu am locuri disponibile  (nu incadrez doctoranzi)Intr-un an universitar (admiterea se face in iulie si septembrie) pot primi cel mult un doctorand
Daca sunt mai multe solicitari va pot recomanda sa luati legatura cu alti colegi care au locuri libere
sau se poate amana admiterea pentru anul viitor (cu prioritate) daca indepliniti
conditiile de mai jos (notati ca de regula sunt mult mai multe solicitari decat locuri disponibile):

In ce consta doctoratul, sunt pregatit ? Veti afla din evaluarea unui test al preconditiilor
Daca ati constatat ca sunteti pregatit parcurgeti in continuare continutul paginii:

In vederea stabilirii datei  unui interviu privind posibilitatea  admiterii pentru studii de doctorat, cei interesati sunt rugati sa-mi transmita urmatoarele date la adresa radu_d@ieee.org (subject: admitere doctorat):

Standarde minimale la care candidatul trebuie sa adere  pentru buna desfasurare a activitatii:

Doctoratul prespune o activitate de cercetare pe o tema si cu un plan de lucru convenite de comun acord cu indrumatorul.
De notat ca se cer abilitati de studiu si cercetare independenta (sa intelegeti tema si directia si sa actionati pe cat posibil independent in derularea experimentelor, redacatarea articolelor etc.
Activitatea se finalizeaza cu rezultate originale verificabile (algoritmi, module software, hardware specializate, etc.) care se prezinta conescutiv in cele 5 rapoarte de cercetare semestriale (sau rezultate ale cercetarii publicate in reviste/volume ale unor conferinte) si in final, intr-o forma unitara in teza de doctorat. Este de dorit ca rezultatele mai semnificative sa fie publicate in reviste si conferinte stiintifice de nivel ridicat. Publicarea se face numai dupa avizul conducatorului de doctorat si al comisiei de indrumare cu privire la continut si metodele utilizate pentru obtinerea rezultatelor. Materialele publicate de doctorand pe cont propriu, fara avizul comisiei de indrumare si fara a fi prezentate metodele folosite in obtinerea rezultatelor nu vor fi luate in considerare pentru teza de doctorat.

Intrucat termenul prevazut de lege pentru finalizarea studiilor este de 3 ani (in extremis 5) deci destul de scurt, doctorandul trebuie sa
posede o serie de abilitati demonstrabile inca din faza de pre-admitere (interviu):
Tema de cercetare se va racorda la rezultatele anterioare si tematica grupului "Natural Computing", fiind acordata prioritate candidatilor care au rezultate si motivatie demonstrata
(participare la teme similare, note la discipline din tematica etc.) pentru a desfasura cercetarea in tematica propusa de conducatorul de doctorat.
Cele 2 discipline prevazute in ciclul I (pregatire avansata) sunt de regula alese dintre disciplinele grupului Natural Computing   (Neuroinformatica Aplicata, Tehnici Avansate in Programare Modelare si Simulare,
Sisteme de Calcul de Inspiratie Naturala) dar pot fi alese si altele, in functie de specificul temei de cercetare.

================================================================================================
Tematica generala a grupului Natural Computing:

Arhitecturi si algoritmi de inspiratie naturala (automate celulare, retele neurale artificiale, retele celular neliniare, metode de optimizare "swarm intelligence) cu un spectru larg de aplicatii:
- solutii de complexitate redusa pentru inteligenta artificiala (sisteme autonome, platforme robotice, IoT, aparatura portabila etc..)
- utilizarea tehnicilor avansate in programare, modelare si simulare pentru implementarea eficienta a aplicatiilor cu inteligenta computationala
- preprocesare si extragere de trasaturi cu metode neconventionale (natural computing) din imagini si alte categorii de semnale;
- indexare de continut, recunoastere/clasificare - audio, video, multimedia,
- modelarea unor fenomene fizice, bio-fizice, sociale etc. cu retele neliniare complexe
(topologie celulara,"small worlds", etc.)
- studii privind optimizarea eficientei computationale in implementarea pe medii specifice (software, microcontroller, FPGA, hardware specializat)
- implementari eficiente pe platforme reconfigurabile, GPU, TPU  sau altele de tip High Performance Computing;
- solutii pentru senzori inteligenti (arhitecturi, aplicatii)
- aplicatii ale automatelor celulare in criptografie si alte probleme specifice (TRNG, PRNG, PUF etc.)
- predictie si modelare de sisteme prin metode ale dinamicii neliniare
- propuneri in tematica de mai sus cu argumentarea motivatiei dvs.

O lista de lucrari ale indrumatorului (pentru orientare privind temele de interes) este disponibila aici:
http://scholar.google.ro/citations?user=KZX6kiIAAAAJ&hl=ro&oi=ao

O prezentare detaliata a temelor de interes pentru anul in curs se va face cu ocazia interviului.

=============================================================================

Acces la resurse:

In mare masura cercetarea in cadrul gruplui nostru este in domeniul software. Prin urmare cercetarea se poate desfasura independent
daca doctorandul dispune de un minim de resurse (notebook, tableta, PC) la care se pot aduga unele resurse specifice, aflate
eventual in proprietatea dvs. sau a firmei unde lucrati.
Recomand doctoranzilor din grupul nostru utilizarea platformelor cloud Google COLAB si/sau Kaggle.
Este foarte indicata cunoasterea (macar la nivel de incepator) a limbajului Python si a pachetelor de machine learning.
Avantajul acestor platforme este existenta unor kituri preinstalate, acces gratuit (in anumite limite) la putere de calcul
rezonabila (CPU, GPU si TPU) si portabilitatea solutiilor softeare prin utilizarea de notebooks Jupyter

In functie de tema se vor preciza concret si alte resurse (de preferat cloud - pentru ca au instalate pachetele uzuale si
nu pun probleme de compatibilizare) 

Scoala Doctorala ETTI intentioneaza organizarea unor sali de calculatoare si organizeaza periodic simpozioane cu invitati de renume.
Mesajele in aces sens le primiti direct de la organizatori. 

In masura in care doctoranzii doresc acces internet, la calculatoare sau celelalte resurse pot utiliza laboratorul B125B sau alt laborator
gestionat de un membru al comisiei de indrumare (ex. B125A) - dupa un orar stabilit de comun acord cu responsabilul de lab.  Totusi
este de preferat sa solicitati scolii doctorale un cont de e-mail contul_meu@upb.ro  prin care aveti acces gratuit la documentare
odata ce va inscrieti in site-ul Enformation 
Documentarea este o etapa esentiala in cercetarea doctorala, si precede orice plan de cercetare pe care il propuneti (acesta
trebuie conceput astfel incat sa aduca ceva nou / original fata de ce exista publicat in prezent).  Indexarea lucrarilor (ISI,
pe diverse niveluri de impact, este esentiala si atunci cand va propuneti publicarea este important sa tintiti catre o publicatie
cu factor cat mai mare de impact.


Consultatii: 
Conform normelor didactice 0.5h pe saptamana, dat fiind ca avem un program destul de incarcat pe celelalte ramuri (Licenta Masterat)
favorizam consultatiile on-line pe e-mail (va ajuta sa formulati problemele si ce doriti sa aflati iar pe noi sa va furnizam in mod
convenabil o serie de resurse). Pentru discutii "face to face" va rugam cu cel putin 2 zile inainte sa trimiteti un e-mail ca sa putem
aranja o programare.

Alte resurse: programe, documentatie,
teze, etc. vor fi furnizate in functie de tema dupa semnarea unui acord privind corecta utilizare a acestora (cu citarea sursei, confidentialite, etc.)

================================================================================================
Considerente de etica:

Activitati contrare eticii universitare (de exemplu preluarea unor rezultate, inclusiv traduse,  - text, imagini, cod, si prezentarea lor ca fiind rezultate proprii)  sunt incompatibile cu calitatea de doctorand al grupului "Natural Computing" si sunt de altfel sanctionate si de legislatia in vigoare. Rezultatele publicate in rapoartele periodice de cercetare si teza trebuie sa fie personale, originale, sa se incadreze in etapa de cercetare convenita, verificabile prin prezentarea uneltelor software/hardware utilizate in obtinerea lor.

Pentru o cat mai buna focalizare pe obiectivele cercetarii si pentru evitarea unor conflicte de interese, nu agreez doctoranzi inscrisi simultan la mai multe programe doctorale. O astfel de situatie trebuie semnalata indrumatorului si conducerii scolii doctorale imediat ce apare.

==================================================================================================
Teze finalizate pana in prezent

===================================================================================================
Detalii administrative, regulament, secretariat, proceduri de admitere (sunt gestionate de Scoala Doctorala - ETTI)