=========== Laboratorul Natural Computing == admitere doctorat ======
Intr-un an universitar (admiterea se face in iulie si septembrie) pot primi 1 (in caz exceptional 2) doctoranzi
Pentru admiterea 2019 am completat locurile disponibile 

Daca sunt mai multe solicitari va pot recomanda sa luati legatura cu alti colegi care au locuri libere
sau se poate amana admiterea pentru anul viitor (cu prioritate) daca indepliniti
conditiile de mai jos:

In ce consta doctoratul, sunt pregatit ? Veti afla din evaluarea unui test al preconditiilor
Daca ati constatat ca sunteti pregatit parcurgeti in continuare continutul paginii:

In vederea stabilirii datei  unui interviu privind posibilitatea  admiterii pentru studii de doctorat, cei interesati sunt rugati sa-mi transmita urmatoarele date la adresa radu_d@ieee.org (subject: admitere doctorat):

Standarde minimale la care candidatul trebuie sa adere  pentru buna desfasurare a activitatii:

Doctoratul prespune o activitate de cercetare pe o tema si cu un plan de lucru convenite de comun acord cu indrumatorul.
Activitatea se finalizeaza cu rezultate originale verificabile (algoritmi, module software, hardware specializate, etc.) care se prezinta conescutiv in cele 5 rapoarte de cercetare semestriale (sau rezultate ale cercetarii publicate in reviste/volume ale unor conferinte) si in final, intr-o forma unitara in teza de doctorat. Este de dorit ca rezultatele mai semnificative sa fie publicate in reviste si conferinte stiintifice de nivel ridicat. Publicarea se face numai dupa avizul conducatorului de doctorat si al comisiei de indrumare cu privire la continut si metodele utilizate pentru obtinerea rezultatelor. Materialele publicate de doctorand pe cont propriu, fara avizul comisiei de indrumare si fara a fi prezentate metodele folosite in obtinerea rezultatelor nu vor fi luate in considerare pentru teza de doctorat.

Intrucat termenul prevazut de lege pentru finalizarea studiilor este de 3 ani (in extremis 5) deci destul de scurt, doctorandul trebuie sa
posede o serie de abilitati demonstrabile inca din faza de pre-admitere (interviu):
Tema de cercetare se va racorda la rezultatele anterioare si tematica grupului "Natural Computing", fiind acordata prioritate candidatilor care se angajeaza sa isi desfasoare cercetarea in tematica propusa de conducatorul de doctorat.
Cele 2 discipline prevazute in ciclul I (pregatire avansata) sunt de regula alese dintre disciplinele grupului Natural Computing   dar pot fi alese si altele, in functie de specificul temei de cercetare.

================================================================================================
Tematica generala a grupului Natural Computing:

Arhitecturi si algoritmi de inspiratie naturala (automate celulare, retele neurale artificiale, retele celular neliniare, metode de optimizare "swarm intelligence) cu un spectru larg de aplicatii:
- preprocesare si extragere de trasaturi din imagini si alte categorii de semnale;
- indexare de continut, recunoastere/clasificare - audio, video, multimedia,
- modelarea unor fenomene fizice, bio-fizice, sociale etc. cu retele neliniare complexe
(topologie celulara,"small worlds", etc.)
- studii privind optimizarea eficientei computationale in implementarea pe medii specifice (software, microcontroller, FPGA, hardware specializat)
- implementari eficiente pe platforme reconfigurabile, GPU sau altele de tip High Performance Computing;
- senzori inteligenti
- aplicatii ale automatelor celulare in criptografie
- predictie si modelare de sisteme prin metode ale dinamicii neliniare
etc. (inclusiv teme noi, propuse de dvs. in profilul tematicii generale) 

O lista de lucrari ale indrumatorului este disponibila aici:
http://scholar.google.ro/citations?user=KZX6kiIAAAAJ&hl=ro&oi=ao

O prezentare detaliata a temelor de interes pentru anul in curs se va face cu ocazia interviului.

=============================================================================

Acces la resurse:

In mare masura cercetarea in cadrul gruplui nostru este in domeniul software. Prin urmare cercetarea se poate desfasura independent daca doctorandul dispune de un minim de resurse (notebook, tableta, PC) la care se pot aduga resurse provenite din laborator.
 
Exista in dotare mai multe sisteme de dezvoltare FPGA (Altera, Xilinx), un circuit de tip "senzor inteligent" FLIP-Q, aparatura de masura si intentii de viitor pentru achizitioarea unor sisteme reconfigurabile mai performante si in general pentru "high performance computing" (HPC). Totodata exista colaborari cu grupuri universitare din tara si strainatate care pot facilita accesul la resurse specializate, dupa caz.
Scoala Doctorala ETTI intentioneaza organizarea unor sali de calculatoare si organizeaza periodic simpozioane cu invitati de renume.

In masura in care doctoranzii doresc acces internet, la calculatoare sau celelalte resurse pot utiliza laboratorul B125B - dupa un orar stabilit - in functie de celelelte activitati didactice si de cercetare care se desafasoara acolo.  Alte resurse: programe, documentatie, teze, etc. vor fi furnizate in functie de tema dupa semnarea unui acord privind corecta utilizare a acestora (cu citarea sursei, confidentialite, etc.)

================================================================================================
Consderente de etica:

Activitati contrare eticii universitare (de exemplu preluarea unor rezultate, inclusiv traduse,  - text, imagini, cod, si prezentarea lor ca fiind rezultate proprii)  sunt incompatibile cu calitatea de doctorand al grupului "Natural Computing" si sunt de altfel sanctionate si de legislatia in vigoare. Rezultatele publicate in rapoartele periodice de cercetare si teza trebuie sa fie personale, originale, sa se incadreze in etapa de cercetare convenita, verificabile prin prezentarea uneltelor software/hardware utilizate in obtinerea lor.

Pentru o cat mai buna focalizare pe obiectivele cercetarii si pentru evitarea unor conflicte de interese, nu agreez doctoranzi inscrisi simultan la mai multe programe doctorale. O astfel de situatie trebuie semnalata indrumatorului si conducerii scolii doctorale imediat ce apare.

==================================================================================================
Teze finalizate:

Sept. 2015
Raluca BOIA -  Sisteme antrenabile pentru recunoasterea obiectelor in imagini (f.bine)
Valentin STOICA  -   Tehnici pentru eficientizarea modelarii si simularii sistemelor celular neliniare prin utilizarea procesoarelor grafice  (bine)
Ioana DUMITRACHE -    Metode de inspiraţie naturală in analiza imaginilor, cu aplicatii in diagnoza dermatoscopica  (bine, cum laudae)
Catalin MITREA -   Tehnici de clasificare dupa continut cu aplicatii in sistemele de supraveghere video  (f.bine)

Iulie 2013,
Ionut MIRONICA - Tehnici Inteligente pentru analiza si clasificarea colectiilor de baze de date multimedia (excelent)

===================================================================================================
Detalii administrative, regulament, secretariat, proceduri de admitere (sunt gestionate de Scoala Doctorala - ETTI)