NATURAL COMPUTING LABORATORY
Colectivul SCIN = Sisteme de Calcul de inspiratie Naturala
2020-2021

Cursuri/Activitati Didactice
obs: actualizare la zi se face pe paginile de curs Moodle (+Teams) 
(detalii, inclusiv resurse se gasesc in paginile web ale cursurilor)

Semestrul I
LICENTA
MASTERAT 
Programare Obiect Orientata (POO) - an II-A 
Neuroinformatica Aplicata (NA)  facultatea ETTI, an II-IISC si ELA
Tehnologii de Programare in Internet -TPI
IVB
(din 2017)
TAPMS (Tehnologii Avansate in Programare Modelare si Simulare) - Master IISC
(din 2017)

Proiect cercetare documentare (consultatii in sprijinul pregatirii referatelor de cercetare sem I) masterat IISC

Proiect cercetare integrator (consultatii in sprijinul pregatirii referatelor de cercetare sem III) masterat IISC


Cursuri tinute in anii anteriori
Structura si dinamica retelelor neliniare complexe  facultatea ETTI program masterat ITEMS  (2012-2014)


Inginerie Software (2016-2019)
Din 2020-21 preluat de d-na Cristina Stoica

Biodinamica Neliniara (BN)  facultatea: FIM, sectia IMC  (pana in 2018-19)

TAPSM (Tehnici Avansate in Programarea Sistemelor Medicale) - Master Imagistica Medicala Avansata
(din 2017) -  in curs de actualizare     nu este disponibil in acest an  

Semestrul II
LICENTA
MASTERAT
ICI (Inteligenta Computationala Integrata) - IVA
NC (Natural Computing = Sisteme de Calcul de Inspiratie Naturala)  master IISC an I
SRC (Sisteme Reconfigurabile de Calcul) - IVB

Reconfigurable Computing Systems IVF (2011-2012, 2016- prezent)

Proiect cercetare dezvoltare (consultatii in sprijinul pregatirii referatelor de cercetare sem II) masterat IISC
Programming Technologies for Internet - IIIF (2017)
Tehnologii de Programare in Internet -TPICare s-au tinut in anii anteriori

Software Pentru Aparatura Medicala - FIM - II B  (pana in 2019-2020)


Teme cercetare
(dintre care se pot alege ca si teme de diploma / disertatie / doctorat , evident complexitatea si nivelul de abordare fiind diferit in functie de ciclul de invatamant) 
pentru o definire mai clara a temei - scrieti la adresa radu_d@ieee.org precizand intentia dvs. media estimata la absolvire - dupa caz vom stabili o intalnire pentru definirea temei  in tematica grupului "Natural Computing"
lista de propuneri diploma/disertatie pentru 2020-2021 (in curs de actualizare)      

lista  de propuneri teme diploma/disertatie - anii anteriori

Orientativ (mai vechi) sau aici


Tematica de interes a grupului SCIN

resources-constrained artificial intelligence / natural computing and applications
(metode ale inteligentei artificiale si calcul de inspiratie naturala pentru platforme cu resurse limitate
- ex. procesoare ARM, platforme mobile, etc.) cu aplicatii in recunoasterea semnalelor
(sunete, imagini, biomedicale, etc.) si modelarea unor fenomene dinamice. 


Definitii 

    resources-constrained artificial intelligence and applications (metode ale inteligentei artificiale pentru platforme cu resurse limitate - ex. procesoare ARM, platforme mobile, etc.) cu aplicatii in recunoasterea semnalelor (sunete, imagini, biomedicale, etc.)
    natural computing  (sist. de calcul de inspiratie naturala)  bio-inspired computing (sist. de inspiratie biologica)
    computational intelligence (inteligenta computationala)
    reconfigurable computing (calcul reconfigurabil)

Scurt istoric al inteligentei artificiale
Aplicatii ale inteligentei artificiale
Asociatia profesionala IEEE de profil
Ultima actualizare: sept. 2017